Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Transparència

Trucatge que consisteix a rodar una escena amb un fons que es projecta en el mateix moment de la filmació i que ha estat prèviament filmat. S'utilitza per a simular exteriors quan es roda en els estudis.
Procediment tècnic que permet de rodar als estudis cinematogràfics escenes d'exteriors, i consisteix a situar els actors davant una pantalla especial, sobre la qual hom projecta l'escenari real en el qual hom situa l'acció (un paisatge o una escena rodats prèviament) i entre aquella i la càmera. Aquest procediment fou emprat per primera vegada en el rodatge del film King-Kong (1933) i ha estat molt emprat, especialment per a les grans produccions amb efectes òptics especials, però ha estat progressivament abandonat per les exigències del cinema veritat. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Transparència - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Transfocator» | Glossari Cinema | Tràveling >

Novetats