Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Vista de cuc

Contrapicat (v) d'angulació extrema. La càmera és situada en el punt més baix o a ran de terra en relació a l'objecte o a la figura humana que es vol filmar.

Enllaç permanent: Vista de cuc - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Visor | Glossari Cinema | Vista d'ocell >

Novetats