Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Decoració

Activitat artística que té com a finalitat d'adornar o complementar objectes i edificis. El procés decoratiu mostra dues tendències antitètiques, l'una geomètrica, basada en la dissociació abstracta del motiu, i l'altra naturalística, és a dir, propensa a incloure el motiu, o part d'ell, en el context d'una realitat descriptiva o narrativa. Actualment, el mot decoració és usat sobretot per a designar l'acoblament de diferents elements per tal de crear en un espai interior un ambient determinat. La decoració d'interiors, mitjançant una convergència de factors, és el reflex directe de la cultura i el gust de cada època.

Enllaç permanent: Decoració - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Construcció | Glossari Construcció | Espai >