Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Tancament

Conjunt dels elements, com bastiments, marcs, etc, emprats en el tancament d'una obra.

Enllaç permanent: Tancament - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Ruïnes | Glossari Construcció