Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Economia


L'economia (del grec οίκος [oikos], 'casa', i νόμος [nomos], 'norma', per tant "administració de la llar") és la ciència social que estudia els processos de producció, la distribució, el comerç i el consum de béns i serveis en el context de l'assignació competitiva de recursos.

Tipus: Economia

Llistat de termes del glossari


Glossaris G

Glossaris X

Glossaris Y


Total de termes: 250