Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Eines de tecnología


Vocabulari d’eines y altres termes de tecnología (amb el terme castellà).

Tipus: Tecnología

Llistat de termes del glossari


Glossaris D

Glossaris F

Glossaris L

Glossaris N

Glossaris W

Glossaris X


Total de termes: 83