Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Esport adaptat


Vocabulari de l'esport adaptat.

"L’esport hauria d’esdevenir una força motriu per als disminuïts a fi de fer-los recuperar el seu contacte amb allò que els envolta i, d’aquesta manera, aconseguir el seu reconeixement com a ciutadans iguals i respectats." Guttman, 1976.

Tipus: Esport

Llistat de termes del glossari


Glossaris E

Glossaris J

Glossaris S


Total de termes: 9