Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Frases fetes


Les frases fetes són expressions que tenen forma fixa, tenen sentit figurat i són d'ús comú per la majoria dels parlants d'un mateix idioma.

Tipus: Llengua, Societat

Llistat de termes del glossariTotal de termes: 216