Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Identificació visual dels bolets


Glossari de termes per la identificació visual dels bolets segons la forma de les làmines, del barret o del peu.

Tipus: Biologia, Botànica, Micologia, Gastronomia

Llistat de termes del glossari


Glossaris B

Glossaris F

Glossaris H

Glossaris I

Glossaris L

Glossaris M

Glossaris O

Glossaris P

Glossaris S


Total de termes: 26