Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Altostrat

Forma catalanitzada del mot altostratus, usada freqüentment en la conversació.

Enllaç permanent: Altostrat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Altonúvols | Glossari Meteorologia | Altostratus (Símbol, As) >

Novetats