Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Batzegades

Discontinuïtats en la pujada dels termòmetres de màxima del tipus Negretti, per efecte de l'estrangulació que hi ha a la sortida del dipòsit. Un termòmetre que doni menys de 8 batzegades per grau, ha d'ésser considerat com a defectuós.

Enllaç permanent: Batzegades - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Barrufet de vent | Glossari Meteorologia | Bescanvi >

Novetats