Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Comparador

Aparell per,a comprovar la graduació d'un instrument (termòmetre, baròmetre, etc.) posant-lo en igualtat de condicions amb un instrument patró, de graduació exacta o perfectament coneguda.

Enllaç permanent: Comparador - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Columna solar | Glossari Meteorologia | Compensació d'instruments >

Novetats