Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Conca

Porció de la superfície terrestre que vessa les aigües pluvials en un llac o un riu determinat.

Enllaç permanent: Conca - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Comptador de pols | Glossari Meteorologia | Condensació >

Novetats