Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Corrents tel•lúrics

Corrents elèctrics que circulen naturalment per l'escorça terrestre.

Enllaç permanent: Corrents tel•lúrics - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Corrent polar | Glossari Meteorologia | Cos >

Novetats