Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dia ennuvolat

Aquell en el qual la nuvolositat total mitja a les hores d'observació està compresa entre 2 i 8 dècimes. (Vid. Ennuvolat.)

Enllaç permanent: Dia ennuvolat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dia de precipitació | Glossari Meteorologia | Dia-grau >

Novetats