Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dina

Unitat de força en el sistema C.G.S. És la força que aplicada a la massa d'un gram li comunica una acceleració de 1 centímetre per segon.

Enllaç permanent: Dina - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Difusió turbulenta | Glossari Meteorologia | Dipòsit del termòmetre >

Novetats