Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Emissaris

Núvols que precedeix en un sistema nuvolós viatger; principalment cirrus.

Enllaç permanent: Emissaris - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Emagrama | Glossari Meteorologia | Enclusa >

Novetats