Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Falla

Buit, en una sèrie d'observacions sistemàtiques, degut a no haver-se efectuat o a haver- se perdut la corresponent a una data o hora determinada.

Enllaç permanent: Falla - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Falca d'alta pressió | Glossari Meteorologia | Fals cirrus >

Novetats