Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Glaciació

a) Congelació. b) Dipòsit o formació de glaç procedent del vapor d'aigua atmosfèric.

Enllaç permanent: Glaciació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Glacera | Glossari Meteorologia | Globus pilot >

Novetats