Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Menisc

Superfície corba en la qual termina superiorment un líquid dins un tub.

Enllaç permanent: Menisc - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Megatemperatura | Glossari Meteorologia | Meridiana >

Novetats