Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Orientació

a) Direcció referida als punts cardinals. b) El fet de col•locar un aparell, un mapa, en l'orientació que li correspon.

Enllaç permanent: Orientació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Oratge | Glossari Meteorologia | Os de sípia >

Novetats