Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Percolació

Penetració de l'aigua superficial cap a les gruixes profundes del terreny. Infiltració.

Enllaç permanent: Percolació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pentada | Glossari Meteorologia | Peresós >

Novetats