Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Potencial

Adj. a) Qualificatiu per a designar l'energia deguda a la posició d'un cos

b) Vid. Temperatura potencial.

Enllaç permanent: Potencial - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ponent | Glossari Meteorologia | Pous d'aire >

Novetats