Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Retard

Diferència, en temps, entre l'esdeveniment d'un fenomen (o la variació de la seva intensitat) i la seva indicació per un aparell destinat a revelar-lo o mesurar-lo.

Enllaç permanent: Retard - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ressol | Glossari Meteorologia | Retorn >

Novetats