Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tempestat magnètica

Pertorbació del camp magnètic terrestre, observable simultàniament a tot arreu.

Enllaç permanent: Tempestat magnètica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tempesta, Tempestat | Glossari Meteorologia | Temporal >

Novetats