Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Zona de transició

Zona entre dues masses d'aire, que no té les propietats de cap d'elles. Se la sol considerar com a una part de la massa més freda, influïda per l'altra.

Enllaç permanent: Zona de transició - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Zona de silenci | Glossari Meteorologia | Zona (o regió) convectiva >

Novetats