Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Núvols


Tipus de núvols.

Un núvol o nigul és una regió de l'atmosfera lliure on té lloc la condensació del vapor d'aigua contingut en l'aire. Es distingeix de la boira en què no toca a terra. La classificació dels núvols universalment adoptada és la de l'Atlas internacional dels núvols i dels estats del cel.

Tipus: Climatologia, Meteorologia

Llistat de termes del glossari


Glossaris N

Glossaris S


Total de termes: 9