Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Organització i Administració de Empreses


L’administració d’empreses i les àrees funcionals com ara compres, personal, finances i màrqueting. Plantejar problemes i resoldre’ls mitjaçant decisions. Motivar les persones en la feina. Com s’ha de dirigir l’empresa. Planificació per a conèixer per endavant els esdeveniments principals.

Tipus: Administració, Comptabilitat, Economia, Organització

Llistat de termes del glossari


Glossaris H

Glossaris I

Glossaris U

Glossaris V

Glossaris W


Total de termes: 136