Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Programació informàtica


Programació informàtica o programació d'ordinadors (sovint abreujat programació o codificació) és el procés d'escriure, provar, depurar/solucionar problemes, i mantenir el codi font de programes. Aquest codi font està escrit en un llenguatge de programació. El codi pot ser una modificació d'una font existent o una cosa completament nova. L'objectiu de la programació és crear un programa que mostra un determinat comportament desitjat (personalització). El procés d'escriure el codi font sovint requereix experiència en molts temes diferents, incloent coneixement de l'àmbit d'aplicació, dels algorismes especialitzats i lògica formal.

Tipus: Tecnología, Informàtica, Programació

Llistat de termes del glossari


Glossaris M

Glossaris O

Glossaris V


Total de termes: 51