Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Programació orientada a objectes


La programació orientada a objectes és una evolució del paradigma de programació estructurada que permet la modelització d’objectes del món real, els quals tenen unes característiques internes i unes propietats.

Els components bàsics dels llenguatges de programació orientada a l’objecte son els objectes, concepte que encapsula les estructures de dades juntament amb els mètodes que les manipulen. Encapsular també vol dir amagar tota la informació interna de les estructures de dades i dels mètodes que no hauria de ser visible des de l'exterior de l'objecte.

Tipus: Informàtica

Llistat de termes del glossari


Glossaris B

Glossaris D

Glossaris J

Glossaris V

Glossaris Z


Total de termes: 89