Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Acoblament del terminal

(f) Dispositiu que acobla el terminal a la interfície mecànica del puny.

ES acoplador del elemento terminal.

FR coupleur.

FR dispositif d'accouplement du terminal.

EN coupler.

EN end-effector coupling device.

Enllaç permanent: Acoblament del terminal - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Accionament directe | Glossari Robòtica | Acomodació >