Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Articulació cilíndrica

(f) Articulació amb dos graus de mobilitat que permet un moviment relatiu de rotació al voltant d'un eix de rotació comú i un moviment relatiu de translació rectilínia al llarg d'una direcció de translació coincident amb aquest eix.

ES articulación cilíndrica.

FR articulation distribuée.

EN distributed joint.

Enllaç permanent: Articulació cilíndrica - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Articulació | Glossari Robòtica | Articulació de revolución >