Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Cilindre hidràulic

(f) Motor hidràulic de moviment rectilini.

ES cilindro hidráulico.

FR cylindre hydraulique.

EN hydraulic cylinder.

Enllaç permanent: Cilindre hidràulic - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Cicle estàndard | Glossari Robòtica | Cilindre pneumàtic >