Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control dinàmic

(f) Control anticipatiu que utilitza un model dinàmic del robot industrial que té en compte condicions internes i externes variables per calcular les forces necessàries.

per efectuar el moviment.

ES control dinámico.

FR commande dynamique.

Enllaç permanent: Control dinàmic - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control de trajectòria contínua | Glossari Robòtica | Control en anell obert >