Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Control en temps real

(f) Control que s'executa amb una velocitat compatible amb la del sistema robòtic i, en conseqüència, no retarda el funcionament d'aquest.

ES control en tiempo real.

FR commande en temps réel.

EN real-time control.

Enllaç permanent: Control en temps real - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Control en línia | Glossari Robòtica | Control híbrid >