Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Convertidor D/A

(f) Dispositiu que transforma un senyal digital en un senyal analògic. veg. convertidor digital-analògic.

ES convertidor digital-analógico.

ES convertidor D/A.

FR convertisseur numérique -analogique.

FR convertisseur.

EN digital-to-analog converter.

EN D/A converter.

Enllaç permanent: Convertidor D/A - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Convertidor analògic-digital | Glossari Robòtica | Convertidor digital-analògic >