Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Deriva de precisió de posa

(f) Desviació lenta de la posa atesa, en una direcció, al llarg d'un nombre de cicles elevat i en un període de temps especificat, que dóna lloc a una disminució progressiva de la precisió de posa.

ES deriva de precisión de pose.

FR dérive de l'exactitude de pose.

EN drift of pose accuracy.

Enllaç permanent: Deriva de precisió de posa - Data: 2020-10-23 00:26:59


< Convertidor digital-analògic | Glossari Robòtica | Detector >