Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Interfície mecànica del puny

(f) Superfície de fixació entre el puny i el terminal.

ES interfase mecánica de la muñeca.

FR interface mécanique.

EN mechanical interface.

Enllaç permanent: Interfície mecànica del puny - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Interfície mecànica de la base | Glossari Robòtica | Llenguatge de programació >