Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

(f) Prensor, generalment amb més de dos dits sovint articulats i amb diversos graus de mobilitat, que funciona per la força exercida sobre l'objecte, per l'acoblament de la forma amb l'objecte o per la combinació de tots dos efectes.

ES mano.

FR main.

EN hand.

Enllaç permanent: - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Llenguatge de programació | Glossari Robòtica | Manipulador >