Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Percepció artificial

(f) Capacitat d'un sistema, basat en ordinadors, de captar informació del seu entorn a partir de sensors apropiats i d'interpretar-la a fi d'utilitzar-la en funcions de control.

ES percepción artificial.

Enllaç permanent: Percepció artificial - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Pell artificial | Glossari Robòtica | Pinça >