Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Posa

(f) Posició i orientació combinades d'un element de l'estructura articulada o del terminal, en un sistema de coordenades. Nota: La determinació de la posa exigeix sis paràmetres independents com a màxim.

ES pose.

FR pose.

EN pose.

Enllaç permanent: Posa - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Pixel | Glossari Robòtica | Posa atesa >