Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Posa de referència

(f) Posa del sistema de coordenades del puny en relació al sistema de coordenades de la base, que es pren com a referència.

ES pose de referencia.

FR pose de référence.

EN alignment pose.

Enllaç permanent: Posa de referència - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Posa de consigna | Glossari Robòtica | Posició >