Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Programació de tasques

(f) Procés per mitjà del qual s'elabora el programa de tasca d'un sistema robòtic.

ES programación de tareas.

FR programmation d'une tâche.

EN task programming.

Enllaç permanent: Programació de tasques - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Programa de tasca | Glossari Robòtica | Programació en línia >