Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Reductor cicloïdal

(f) Reductor de velocitat, d'estructura anàloga a la d'un engranatge planetari, en què el contacte entre les diferents parts mòbils es fa per mitjà d'elements rodants que descriuen trajectòries cicloïdals.

ES reductor cicloidal.

EN cycloid drive.

EN cycloidal speed reducer.

Enllaç permanent: Reductor cicloïdal - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Reductor | Glossari Robòtica | Reductor de velocitat >