Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Reductor harmònic

(f) Reductor de velocitat format per una corona exterior rígida amb dentat interior i fixada a la carcassa i una corona interior flexible amb dentat exterior i fixada a l'arbre mogut que, deformada per una lleva fixada a l'arbre motor, engrana en alguns dels seus punts amb la corona exterior i gira lentament i en sentit contrari a l'arbre motor.

ES reductor armónico.

EN harmonic drive.

Enllaç permanent: Reductor harmònic - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Reductor epicicloïdal | Glossari Robòtica | Reductor planetari >