Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Robot industrial

(f) Manipulador automàtic, reprogramable i multifuncional que pot posicionar i orientar materials, peces, eines o dispositius especials per a l'execució de tasques diverses en les diferents etapes de la producció industrial.

ES robot industrial.

FR robot industriel.

EN industrial robot.

Enllaç permanent: Robot industrial - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Robot esfèric | Glossari Robòtica | Robot intel•ligent >