Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Robot pendular

(f) Robot polar el braç del qual comprèn dues articulacions de revolució disposades en forma de suspensió de Cardan i una articulac ió prismàtica que desplaça el puny en una direcció de translació que se situa en la vertical o en el seu entorn.

ES robot pendular.

FR robot pendulaire.

EN pendular robot.

Enllaç permanent: Robot pendular - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Robot modular | Glossari Robòtica | Robot polar >