Glossaris

Glossaris

Glossari Robòtica / Terme

Tauler de control

(f) Tauler que conté un conjunt de comandaments manuals, interruptors, senyals visuals, etc., que serveix per programar i controlar el robot industrial.

ES panel de control.

FR panneau de commande.

FR tableau de contrôle.

EN control panel.

Enllaç permanent: Tauler de control - Data: 2020-10-23 00:27:00


< Tasca | Glossari Robòtica | Telemanipulador >