Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Sistemes operatius


El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. Les seves funcions, entre d'altres, consisteixen a gestionar les transferències d'informació internes, procurar la comunicació de l'ordinador amb els operadors, controlar l'execució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos (memòria, unitat aritmètica, etc.), carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l'espai de memòria i dels diferents perifèrics.

Tipus: Informàtica, Programació, Tecnología

Llistat de termes del glossari


Glossaris G

Glossaris Q

Glossaris R


Total de termes: 104