Glossaris

Glossaris

Glossari Teatre / Terme

Farsa

Comèdia burlesca generalment d’un sol acte.

Enllaç permanent: Farsa - Data: 2014-02-08 07:48:13


< Escenes | Glossari Teatre | Melodrama >